Vorige week is de kabel voor de elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Denemarken gelegd. Dit project, “Cobra,” is een initiatief van het Nederlandse TenneT, en het Deense Energinet.dk. De capaciteit van de kabel bedraagt 700 MW, op een spanningsniveau van 320kV gelijkspanning. Dit is genoeg om een stad ter grootte van Amsterdam te voorzien van groene energie.

“Cobra” zorgt voor een verbeterde energie-uitwisseling tussen Nederland en Denemarken, vermindert de CO­2-uitstoot, zorgt voor een beter geïntegreerde Europese Energiemarkt, en heeft een dempend effect op de Europese energieprijzen. De kosten van het project worden zelf terugverdiend, omdat de transportcapaciteit geveild wordt bij energieleveranciers.

De “landlijn” tussen Nederland is niet de eerste van zijn soort, TenneT heeft onder andere al soortgelijke connecties aangelegd tussen Nederland en Noorwegen, Nederland en Verenigd Koninkrijk, en is momenteel bezig met een verbinding tussen Duitsland en Noorwegen.

De kabel is verbonden met een converterstation in Eemshaven, waar de elektriciteit omgezet wordt naar wisselstroom, en 380kV voor het Nederlandse hoogspanningsnetwerk. De aanleg van “Cobra” zorgt er eveneens voor dat de plannen voor een windpark in Eemshaven Zuidoost waar gemaakt kunnen worden, omdat het de energie-infrastructuur belichaamt. De vergunningen voor het windpark zijn al toegekend, en zal de bouw van vijf windturbines met een gezamenlijk vermogen van 22,5 MW toestaan.