De overheid heeft de tender voor het eerste windmolenpark op zee zonder subsidie geopend. In plaats subsidie zal de exploitant moeten gaan betalen voor het gebruik van het zeegrond. De grond waarvoor een vergoeding wordt gevraagd ligt ca. 22 kilometer van de kust tussen Zandvoort en Den Haag. Van dit gebied ligt ongeveer 70% in het Nederlandse twaalfmijlsgebied waarvoor de vergoeding van ongeveer 2 miljoen wordt gevraagd.

Het idee om investeerders te laten betalen voor de grond ontvangt kritiek vanuit de wind sector. Toch geeft de minister aan dat er druk vanuit de Europese Unie om vergoeding te vragen voor de gebruikte grond. De windsector heeft, door een gebrek aan vergelijkbare voorbeelden, hier weinig geloof in.

Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, heeft al laten weten een bod te doen. Zij waren eerder ook al betrokken bij een aanbesteding van windmolenparken zonder subsidie. Toen hoefde er echter geen vergoeding voor de huur te worden betaald. Doordat het Zweedse bedrijf een bod doet, zal een tweede ronde met evt. verlaging van de gevraagde vergoeding uitblijven.

Vattenfall geeft aan deze investering aan te durven vanwege hun eerder betrokkenheid in windmolenparken dicht bij het huidige project. Zij rekenen op hun ervaring en schaalvoordeel om dit project een succes te maken.