Per 1 januari 2019 is de energiebelasting gestegen, dit leidt tot een aanzienlijk hogere energierekeningen voor huishoudens en bedrijven. De gemiddelde energiefactuur komt nu uit op 2.074 euro berekent het CBS, een stijging van ruim 300 euro ten opzichte van een jaar geleden. Het kabinet heeft dit lang ontkend, maar is daar inmiddels op teruggekomen. De totale energierekening voor particulieren bestaat nu voor bijna de helft, 47 procent, uit energiebelasting. Vooral bij gas is dit percentage hoog, namelijk 53 procent.

Naast de energiebelasting zijn ook de leveringstarieven gestegen, 31 procent voor elektriciteit en 20 procent voor gas. Bij elkaar is dit de oorzaak van ongeveer de helft van de prijsstijging. De transportkosten zijn dit jaar wel minimaal gedaald, namelijk met 3 euro op jaarbasis voor een gemiddeld huishouden.

In 10 jaar tijd is de prijs van elektriciteit met 17 procent gestegen en gas met 13 procent.