‘Zeeland Tidal Power’, een nieuw samenwerkingsverband tussen PZEM, DELTA Energie, Tocardo, Zeeuwind, Hillebrand en Istimewa, wil vanaf 2025 getijdenenergie (zo’n 100 megawatt) gaan opwekken in Zeeland. Getijdenenergie wordt gewonnen door de energie die vrijkomt tijdens het waterhoogteverschil dat ontstaat tussen eb en vloed om te zetten in bruikbare energie.

Aangezien waterstanden beter te voorspellen zijn dan de wind of zon, kan deze duurzame vorm van energieopwekking in de toekomst mogelijk een grote bijdrage gaan leveren aan wereldwijde energie en klimaatdoelstellingen.

Omdat Zeeland als enige provincie in Nederland land in zee heeft, is juist daarom getijdenenergie in deze provincie een goede manier om zo ongeveer 140.000 ton CO2-uitstoot te reduceren per jaar. Naast de bijdrage die getijdenenergie gaat leveren in de verduurzaming van Nederlandse energieopwekking, zal deze vorm van energieopwekking ook de lokale maakindustrie stimuleren.