Netwerken vereisen onderhoud, iets wat vrij prijzig kan zijn voor de netbeheerders. Manieren om onnodige verzwaringen van het netwerk te voorkomen zijn daarom erg interessant. Uit uitgebreid onderzoek naar de economische haalbaarheid van elektrolyse blijkt dat groene waterstof een rendabel alternatief kan vormen.

Enexis heeft een onderzoek laten uitvoeren om te kijken welke constructies economisch haalbaar kunnen zijn, en hoe ze bijdrages kan leveren aan het voorkomen van onnodige uitbreiding van het netwerk.

De onderzoeken wijzen allemaal op de mogelijkheden van elektrolysers. Elektrolysers, zoals waterstof, kunnen gebruik worden om energie op te wekken, en kunnen makkelijk worden opgeslagen. Elektrolysers met een vermogen groter dan 1 megawatt zouden gebruikt kunnen worden voor de balancering van netfrequentie, als regel- en reservevermogen, of als noodvermogen voor het hoogspanningssysteem.

Hoewel de onderzoeken een positief vooruitzicht bieden, blijven concrete conclusies uit totdat er praktijk cases zijn om de ideeën voortgekomen uit de onderzoeken te bevestigen. De overheid zou hier een bijdrage kunnen leveren door bijvoorbeeld pilotprojecten te stimuleren.