Grootverbruikers in Zeeland nemen per jaar zo’n 450.000 ton waterstof af, wat ongeveer de helft is van het totale landelijke waterstofverbruik. Door de grootschalige vraag naar waterstof in Zeeland hebben elf Zeeuwse grootverbruikers het initiatief Smart Delta Resources (SDR) opgezet met als doel hun energie- en grondstoffengebruik terug te dringen door groene waterstof te gaan produceren.

Momenteel zijn Zeeuwse grootverbruikers die deel uit maken van SDR, waaronder Yara, Dow en Zeeland Refinery, bezig met het studeren op de bouw van een 100 Megawatt electrolyser, waarmee waterstof kan worden gemaakt met groene stroom. De groene waterstoffabriek zou in 2025 moeten draaien, maar er moet volgens de SDR-programmanager Daniel Goedhuis nog veel gebeuren. Momenteel is SDR in gesprek over het benutten van windparken buiten de provincie en is er nog onduidelijkheid over de financiering van de electrolyser die minstens tientallen miljoenen euro’s gaat kosten.