Veel sportverenigingen en buurthuizen hebben zonnepanelen. Voor de opgewekte stroom krijgen zij een gunstige vergoeding waardoor hun eigen energiekosten vaak erg laag liggen of zelfs helemaal worden vergoed.

Hier gaat verandering in komen als het aan minister Wiebes ligt. Hij wil de vergoeding voor de groen opgewekte energie flink naar beneden bijstellen. Hierdoor lopen de buurthuizen en sportverenigingen veel geld mis en zullen hun energie kosten dus flink omhooggaan.

Omdat dit soort gebouwen in de schoolvakanties vaak langere tijd buiten gebruik zijn, kunnen de verenigingen in die periode geen gebruik maken van de door hunzelf opgewekte stroom. De nieuwe vergoeding die zij ontvangen ligt lager dan de prijs die zij uiteindelijk betalen voor de energie die zij verbruiken later in het jaar. Dit is oneerlijk, vinden zij, en ze hebben de minister via een brandbrief laten weten dat zij vinden dat ze recht hebben op een uitzondering op de nieuwe maatregel.