Het afgelopen jaar is het draagvlak voor duurzame energieopwekking flink gegroeid. In 2018 is er sprake van een toename van 20% wat betreft de oprichting van lokale energie coöperaties. Veel van deze projecten zijn zonnepanelen op bijvoorbeeld sporthallen, maar ook zijn er steeds meer initiatieven van burgercollectieven.

Verschillende wijken zijn een project begonnen om het gebruik van aardgas binnen hun wijk drastisch te verminderen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door over te stappen op warmte die gegenereerd wordt via de lokale vijver in plaats van een cv-ketel.

De autoriteiten moedigen deze initiatieven van harte aan. Zij zien het draagvlak voor groene energie onder burgers als essentieel om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Ook vinden zij het belangrijk dat de kosten van de transitie van aardgas naar duurzame energie niet bij de consumenten komen te liggen.

De uitdaging voor de toekomst blijft liggen in het vinden van voldoende draagvlak. Alhoewel er steeds meer huishoudens enthousiast worden, blijft de grote meerderheid afwachtend. Pas als er voldoende duidelijkheid is over de voor en nadelen en de financiële kant van het verhaal zullen er grote stappen kunnen worden gezet.