Milieu en autoclubs hebben op vraag van het kabinet een advies gegeven voor grote subsidies voor elektrische auto’s. Het kabinet is bezig met een onderzoek om de CO2 uitstoot in Nederland drastisch te verminderen. Het voorstel houdt in dat kopers van een elektrisch voertuig vanaf 2021 €6000,- subsidie krijgen welke stapsgewijs zal dalen naar €2200 in 2030.  De hoop is dat de subsidie dan niet meer nodig is. Daarnaast stellen de milieu en autoclubs voor om de belastingen voor elektrische auto’s laag of niet aanwezig te laten zijn de komende jaren.

Het kabinet hoop in 2030 bijna 3 miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben. Op dit moment zijn dit er nog geen 50 duizend. Ook zullen er veel meer laadpalen moeten worden aangelegd. De plannen zouden worden bekostigd door een hogere belasting op benzine en diesel waardoor de aanschaf van een elektrische wagen extra voordelig zal zijn.