MVO Nederland, het grootste netwerk van duurzame ondernemers in Europa, ziet ernstige tekortkomingen in het huidige ontwerp van het klimaatakkoord.

Volgens MVO Nederland brengt het klimaatakkoord geen echte vernieuwing. Er wordt veel ingezet op kortetermijnoplossingen en symptoomaanpassing, zoals het ondergronds opslaan van CO2. In plaats daarvan zou er gekeken moeten worden naar duurzame innovaties zoals bijvoorbeeld alternatieve productieprocessen, vindt het netwerk.

Verder wijst MVO Nederland erop dat de “rekening” van het akkoord niet goed verdeeld is. MVO Nederland zou graag zien dat de grootste vervuilers ook het meeste betalen, maar dat is in het huidige akkoord dus niet het geval. Ook milieuorganisaties als Greenpeace storen zich aan dit punt, en hebben om onder andere deze reden eveneens besloten het akkoord niet te steunen.

MVO Nederland geeft wel aan nog niet definitief uit het akkoord te zijn gestapt en nog steeds in gesprek te zijn met de betrokken partijen. Er is dus nog hoop voor het klimaatakkoord.