Om in 2050 aardgasvrij te zijn, moeten lokale overheden zoals gemeenten, omgevingsdiensten en woningcorporaties met een wijkgerichte aanpak voor alternatieven zoals warmtepompen gaan zorgen.

Om dit plan te laten werken echter is het volgens energieadviseur Dick van ’t Slot cruciaal om met een eerlijk verhaal te komen over reële verwachtingen over verbonden kosten, rendement en prestaties. Verder is het belangrijk dat de lokale overheden voorlichting krijgen over warmtepompen, omdat enkel met de nodige basiskennis gemeenten ervoor kunnen zorgen dat bewoners realistische verwachtingen hebben over de warmtepomp en de mogelijkheden die deze met zich mee brengt.

Momenteel zijn er nog vele tegenstrijdige geluiden over de relatief prijzige warmtepomp, maar volgens Klimaatakkoordhandelaar Diederik Samson wordt de warmtepomp door opschaling beter en goedkoper.