Nieuws

Nieuws2018-02-27T15:35:49+01:00
1704, 2019

De toekomst van de CO2-belasting

By |17 april 2019|Geen categorie|

De invulling van CO2-belasting kan vele kanten op gaan. Het kan er voor zorgen dat Nederland een koploper wordt in duurzaamheid maar het kan ook erg nadelige gevolgen hebben. Tijdens een bijeenkomst met mensen uit het bedrijfsleven, lobbyorganisaties en de wetenschap is er gekeken wat de beste invulling zou zijn voor CO2-belasting. De meningen hierover verschilden. Een aantal partijen hadden [...]

2503, 2019

Met gemak snel verduurzamen én geld besparen

By |25 maart 2019|Geen categorie|

Je kan tegenwoordig bijna niet meer om het thema duurzaamheid heen. Sterker nog, maar liefst driekwart van de Nederlanders vindt het van belang dat ook bedrijven een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Maar ook de overheid trekt de teugels strakker aan voor bedrijven. In het klimaatakkoord staat onder andere dat gas duurder wordt en de prijs om CO2 uit [...]

2003, 2019

Getijdenenergie als duurzame vorm energie opwekking 100.000 Zeeuwse huishoudens

By |20 maart 2019|Geen categorie|

‘Zeeland Tidal Power’, een nieuw samenwerkingsverband tussen PZEM, DELTA Energie, Tocardo, Zeeuwind, Hillebrand en Istimewa, wil vanaf 2025 getijdenenergie (zo’n 100 megawatt) gaan opwekken in Zeeland. Getijdenenergie wordt gewonnen door de energie die vrijkomt tijdens het waterhoogteverschil dat ontstaat tussen eb en vloed om te zetten in bruikbare energie. Aangezien waterstanden beter te voorspellen zijn dan de wind of zon, [...]

803, 2019

Eerste windpark op zee met huurgrond wordt een feit

By |8 maart 2019|Geen categorie|

De overheid heeft de tender voor het eerste windmolenpark op zee zonder subsidie geopend. In plaats subsidie zal de exploitant moeten gaan betalen voor het gebruik van het zeegrond. De grond waarvoor een vergoeding wordt gevraagd ligt ca. 22 kilometer van de kust tussen Zandvoort en Den Haag. Van dit gebied ligt ongeveer 70% in het Nederlandse twaalfmijlsgebied waarvoor de [...]

2002, 2019

Energierekening fors omhoog voor huishoudens

By |20 februari 2019|Geen categorie|

Per 1 januari 2019 is de energiebelasting gestegen, dit leidt tot een aanzienlijk hogere energierekeningen voor huishoudens en bedrijven. De gemiddelde energiefactuur komt nu uit op 2.074 euro berekent het CBS, een stijging van ruim 300 euro ten opzichte van een jaar geleden. Het kabinet heeft dit lang ontkend, maar is daar inmiddels op teruggekomen. De totale energierekening voor particulieren [...]

1502, 2019

Nederland aardgasvrij in 2050? Eerlijk beeld warmtepomp nodig.

By |15 februari 2019|Geen categorie|

Om in 2050 aardgasvrij te zijn, moeten lokale overheden zoals gemeenten, omgevingsdiensten en woningcorporaties met een wijkgerichte aanpak voor alternatieven zoals warmtepompen gaan zorgen. Om dit plan te laten werken echter is het volgens energieadviseur Dick van ’t Slot cruciaal om met een eerlijk verhaal te komen over reële verwachtingen over verbonden kosten, rendement en prestaties. Verder is het belangrijk [...]

1302, 2019

Nederland het verst verwijderd van Europese groene energie doelstelling

By |13 februari 2019|Geen categorie|

De Europese Unie heeft als geheel afgesproken dat in 2020 gemiddeld 20% van alle energie in Europa duurzaam moet worden opgewekt. De nationale doelstellingen verschillen per land en zijn gebaseerd op het economisch potentieel en uitgangspunt van het land. Alhoewel de Nederlandse nationale doelstelling is om in 2020 14% duurzaam op te wekken, staat Nederland momenteel pas op 6.6% en [...]

802, 2019

Steeds meer zonnepanelen in Nederland

By |8 februari 2019|Geen categorie|

Het afgelopen jaar zijn er ruim 4 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. Deze groei in Nederland is twee keer groter dan de groei wereldwijd. De meeste panelen zijn gelegd in een zakelijk verband. Toch levert deze snelle groei ook problemen op. De groei gaat voor netbeheerders te snel om bij te kunnen benen en ook is er sprake van een personeelstekort binnen [...]

602, 2019

Ook op zee varen wij richten een groene toekomst

By |6 februari 2019|Geen categorie|

Een start-up uit Dordrecht, Edorado, heeft het plan om een elektrische speedboot op de markt te gaan brengen. De eerste versie staat al in de bouw loods. De meeste vraag naar dit type boot komt uit de Verenigde Staten. Waar men in Nederland houdt van zeilen, zijn motorboten vooral in Californië erg in. Volgens een van de initiatiefnemers Giel Groothuis [...]

2401, 2019

Groene waterstof in Zeeland: het SDR initiatief

By |24 januari 2019|Geen categorie|

Grootverbruikers in Zeeland nemen per jaar zo’n 450.000 ton waterstof af, wat ongeveer de helft is van het totale landelijke waterstofverbruik. Door de grootschalige vraag naar waterstof in Zeeland hebben elf Zeeuwse grootverbruikers het initiatief Smart Delta Resources (SDR) opgezet met als doel hun energie- en grondstoffengebruik terug te dringen door groene waterstof te gaan produceren. Momenteel zijn Zeeuwse grootverbruikers [...]