Olie- en gasmultinational Shell gaat het topmanagement afrekenen op het behalen van klimaatdoelen. De eerdere ambitie om in 2050 de uitstoot te halveren, wordt nu ook door concrete doelen voor zowel de korte als de lange termijn ondersteund. Een aantal grote aandeelhouders van Shell vroegen al langer om maatregelen van het bedrijf. In een gezamenlijke verklaring werd bekendgemaakt dat die er nu ook gaan komen, dit plan wordt vanaf 2020 ingevoerd.

Er is al enige tijd druk op Shell vanuit de aandeelhouders en de maatschappij om meer verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van klimaatverandering. Gesprekken met alle invloedrijke aandeelhouders van Shell, waaronder ABP, Eumedion, Church of Enfland en Robeco, waren al enige maanden aan de gang. Het is de bedoeling dat dit nieuwe beleid op de aandeelhoudersvergadering in 2020 wordt aangenomen. Vanaf dat moment stelt het management elk jaar doelen voor periodes van drie of vijf jaar. Daarnaast worden de doelen die in het verleden gesteld zijn geëvalueerd. Als dan blijkt dat er niet aan de doelstellingen voldaan is, heeft dat gevolgen voor hoe het bestuur van Shell beloond wordt. De bestuursvoorzitter van Shell, Ben van Beurden, geeft aan dat hij hoopt dat de maatschappij hierdoor overtuigd wordt dat Shell wel degelijk bereid is om te werken aan de klimaatdoelstellingen die geformuleerd zijn in het klimaatakkoord van Parijs.

Van Beurden gaf in 2017 al aan dat het meer effectief was om ook concrete doelen bij Shells klimaatambitie te stellen, dat gebeurde toen niet. De redenering achter dit besluit was dat het bedrijf niet gelimiteerd wilde worden door deze klimaatdoelen bij het nemen van bedrijfsbeslissingen. Aandeelhouders verzochten toen al om de salarissen van de top klimaatafhankelijk te maken, maar dat was voor Van Beurden nog een brug te ver. Het argument daarvoor was dat de doelen over een langere periode werden gesteld en het niet altijd direct op het bestuur is af te schrijven als deze niet gehaald zijn, omdat er meerdere onzekere factoren meespelen. Hij beloofde wel om ‘ernaar te kijken’, nu gebeurt het dus alsnog.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann verklaart dat een prioriteit voor hen is dat de klimaatdoelen in 2050 gehaald worden. Er werd daarom positief gereageerd op de doelstelling van Shell om de uitstoot met 50% terug te dringen, maar echte concrete plannen ontbraken nog. Die komen er nu dus wel. Ook Robeco steunt dit nieuwe initiatief volledig. Het bedrijf ziet Shell als de leider wat betreft de strategische planning van klimaatambities. Ze gaven na de vorige aandeelhoudersvergadering aan daarover te willen discussiëren met Shell en dit nieuwe plan is in lijn met al Robeco’s eisen. Ook de activistische aandeelhouder Follow This had een bijdrage aan deze nieuwe stap. De in mei ingediende klimaatresolutie werd niet breed genoeg gesteund door de aandeelhouders, maar het droeg wel bij aan de realisatie van Shell dat het nog niet genoeg was. Dat leidde er uiteindelijk toe dat deze beslissing genomen werd.

Ten slotte heeft Shell ook besloten om alle lobbyclubs waar het mee geassocieerd is opnieuw onder de loep te nemen met betrekking tot standpunten over het klimaat. Eerder nam Shell al af en toe afstand van de standpunten van de verschillende verenigingen en bracht een eigen positie naar buiten, maar nu is er dus ook de mogelijkheid om voor een aantal clubs het lidmaatschap op te stappen. Shell zal eerst een poging doen om in de club draagvlak te vinden voor meer standpunten die het Parijs-akkoord ondersteunen, en als ze daarin niet slagen een vertrek overwegen. In de beginmaanden van 2019 kunnen we de eerste resultaten van deze heroverweging verwachten.