Shell heeft bekend gemaakt dat het de vordering van haar klimaat doelen gaat doorrekenen in de bonussen van haar medewerkers. Shell heeft aangegeven in 2050 haar CO2 uitstoot te hebben gehalveerd. Ondanks dit goed voornemen vroegen de aandeelhouders om snellere en concretere doelen. Alhoewel Shell in mei nog aangaf hier geen prioriteit aan te geven, zijn zij nu toch bezweken aan de druk van de aandeelhouders.

De maatregel houdt in dat er concrete doelen voor de komende 3 of 5 jaar worden gezet. Als deze doelen niet worden gehaald, dan zullen de bonussen van de top van het bedrijf lager uitvallen. Hiermee wil Shell laten zien dat zij de klimaatdoelen wel serieus nemen.